Om

Välkommen

Är du intresserad av kristen tro, meningen med livet eller gemenskap med andra?
Välkommen till oss!

Vision

Vår vision är att göra Jesus känd i Alvesta och vi vill hjälpa dig att lära känna Jesus
och få en fungerande relation med honom!

Vi tror

Vi tror att Jesus Kristus är svaret på både dina frågor och problem.
Vi tror på Bibelns budskap där det står att: Alla har syndat och tappat kontakten med Gud.
Vi får kontakt med Gud genom Jesus Kristus. Jesus sa: ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig”
När du börjar be till Jesus om dina synders förlåtelse och ber att Jesus ska komma in i ditt liv, så blir du frälst, (räddad) och du blir en kristen. Du får frid med Gud.
Ulriksbergskyrkan i Alvesta är en del av Ulriksbergskyrkan i Växjö som är en fristående församling inom Pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkan i Sverige